Spring naar content

Supersnel van je ongedierte af

Overal in Nederland

Particulier en zakelijk

De opwarming van de aarde en de klimaatveranderingen die daaruit voortvloeien, zullen in de komende jaren voor veel ophef zorgen. Vrijwel alle aspecten van de natuur worden al of zullen in de toekomst op de een of andere manier beïnvloed worden door de veranderingen in het klimaat. Behalve op grote schaal zullen er ook op de allerkleinste schaal veranderingen plaatsvinden. Zo zal de samenstelling van de populatie van ongedierte in Nederland een metamorfose doormaken.

De vijf veranderingen

In grote lijnen zullen de klimaatveranderingen het ongedierte waar je mee te maken krijgt in Nederland op 5 manieren beïnvloeden:

  1. Sommige soorten ongedierte die op het moment in Nederland voorkomen zullen verdwijnen, of in ieder geval tot een kleinere populatie worden terug gedwongen.
  2. Andere huidige soorten zullen het daarentegen juist veel beter gaan doen. Van hun populatie kan er worden verwacht dat hun aantallen in de komende jaren zullen toenemen.
  3. Droogtes zijn een probleem, dat je in de toekomst regelmatig kan verwachten. De Nederlandse bomen zijn hier niet aan gewend en zullen hierdoor kwetsbaarder worden voor plagen van ongedierte.
  4. Diersoorten uit het buitenland die op het moment niet goed in Nederland kunnen leven, zullen dat in een paar jaar wel kunnen. Verwacht daardoor de opkomst van vreemde diersoorten uit andere delen van de wereld. Op korte termijn moet je hiervoor vooral naar het ongedierte kijken dat in Zuid-Europa voorkomt.
  5. Onder die nieuwe soorten ongedierte zullen ook een aantal zeer invasieve uitheemse soorten zitten, die tot nu toe in ons land gelukkig nog geen voet hebben kunnen zetten. In de toekomst zal dat met en milder klimaat waarschijnlijk veranderen. Bereid je dus maar alvast voor op een aantal vervelende pesten.

Soort specifieke verwachtingen

Aziatische Tijgermug
Een van die heel vervelende uitheemse soorten is de Aziatische Tijgermug. Deze invasieve lastpak is de overdrager van een aantal gevaarlijke ziektes, namelijk: Dengue, Chikungunva, Zika en Gele Koorts. Zoals de naam doet vermoeden, komt deze soort oorspronkelijk uit Azië. Door de wereldhandel heeft hij zich verder in de wereld kunnen verspreiden. In Zuid-Europa is de Tijgermug ondertussen al gevestigd en in Nederland is hij al een aantal keer gezien. In de toekomst is het goed mogelijk dat hij ook in dit land zal voorkomen.

Knaagdieren
Muizen en ratten zijn al eeuwenlang voor vooral menig stadsbewoner de aartsvijand. Jammer genoeg zullen zij vooral profiteren van de komende klimaatsveranderingen. In het verleden zijn barre winters vaak een belangrijke doodsoorzaak geweest voor knaagdieren. De toekomstige mildere winters zullen meer overlevers hebben, waardoor er een groei in hun populatie kan worden verwacht. Hoewel je er natuurlijk op kunt vertrouwen dat de regering de waterwerken goed in de gaten houdt, vergroot de kans op overstromingen wel. Wateroverlast kan er dan weer voor gaan zorgen dat knaagdieren die buiten wonen huizen gaan opzoeken voor bescherming. Bij de knaagdieren is er al een duidelijk voorbeeld te vinden van de invloed die klimaatveranderingen op een ongediertepopulatie kan hebben. Zo zijn er in Europa in de afgelopen paar jaar steeds meer Rosse Woelmuizen te vinden. Warmere zomers en hogere temperaturen tijdens de herfst hebben gezorgd voor een toename aan boomzaadjes. De Rosse Woelmuis heeft hiervan geprofiteerd.

Teken
Deze bekende ziektedrager zal samen met de knaagdierenpopulatie gaan stijgen. Ratten en muizen zijn geliefde gastheren en aangezien steeds meer van hen de winter overleven, gaat het ook goed met de teek. Overigens zijn knaagdieren lang niet de enige gastdieren van teken, maar ook met andere dragers gaat het dankzij de mildere winters steeds beter. Zo zijn ook reeën erg populair en is ook hun toenemende populatie gunstig voor de teek.

Aziatische Hoornaar
Imkers kijken al jarenlang met huivering naar de in Europa oprukkende Aziatische Hoornaar. Deze soort staat op de lijst van de EU van invasieve exoten en elk Europees land is dan ook verplicht om deze soort te verdelgen wanneer hij gezien wordt. Toch leeft hij al in Zuid-Europa en is ook in de noordelijke landen gezien. De warmere temperaturen en vooral de milde winters zullen deze gevreesde soort zeker helpen, waardoor de opmars van de Aziatische Hoornaar ook in Nederland haast onvermijdelijk lijkt.